kiev.municipal.blood.centre@ukr.net     телефон: 067 169 70 80; 067 169 72 75; +38 044 453 98 63
Експедиція телефон: +38 044 468 27 95, +38 (068)-073-63-19 (Цілодобово)
Відділення трансфузіології (пр. Алішера Навої, 1):
+38 067 169 56 65
+38 044 512 00 22 Експедиція

ПОРЯДОК ВІДНОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, що підтверджують право власності на нерухоме майно

ПОРЯДОК ВІДНОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, що підтверджують право власності на нерухоме майно

ПОРЯДОК
ВІДНОВЛЕННЯ
ДОКУМЕНТІВ,
що підтверджують
право власності
на нерухоме майно
Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною від-
повідальністю БФ «Право на захист» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

ЯК ВІДНОВИТИ ВТРАЧЕНИЙ ДОКУМЕНТ, ЩО
ПІДТВЕРДЖУЄ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМІСТЬ,
ВИДАНИЙ ПІСЛЯ 1 СІЧНЯ 2013 РОКУ
У разі втрати, пошкодження або знищення документа, виданого після 1 січня
2013 року, дані про державну реєстрацію відповідних прав містяться у Державному
реєстрі.
Тож, якщо власник нерухомого майна з якоїсь причини не має документів
про право власності, у такому випадку це право підтверджується на підставі інфор-
мації з Державного реєстру, яка отримується шляхом безпосереднього доступу до
нього, без витребування відповідних дублікатів документів.
ВАЖЛИВО!
ДОВІДКА З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ Є ДОСТАТНІМ ПІДТВЕРДЖЕННЯМ
ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМІСТЬ
ДОВІДКУ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ МОЖНА
ОТРИМАТИ ОНЛАЙН
Для перевірки права на житло чи земельну ділянку, власників і співвласни-
ків, наявності вашого майна в реєстрах та можливої подальшої оцінки та відшко-
дування пошкодженого чи знищеного майна через російську агресію на порталі
електронних сервісів Міністерства юстиції України можна скористатися послугою
отримання електронної довідки.
ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО
1. Зайти на сайт Он-лайн будинок юстиції (https://online.minjust.gov.ua),
підрозділ Інформація з Державного реєстру речових прав.
2. Натиснути в правому верхньому куті на Вхід та авторизуватись за допо-
могою електронного цифрового підпису.
3. Здійснити пошук за 3 критеріями (адресою, реєстраційним номером
об’єкту нерухомості, кадастровим номером земельної ділянки).
4. Сплатити адміністративний збір (30 грн).
5. Завантажити сформовану інформаційну довідку.
Отримати довідку з Державного реєстру можна також на порталі Дія
(diia.gov.ua), авторизувавшись та вибравши послугу Надання інформації з Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно

ЯК ВІДНОВИТИ ВТРАЧЕНИЙ ДОКУМЕНТ, ЩО
ПІДТВЕРДЖУЄ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМІСТЬ,
ВИДАНИЙ ДО 1 СІЧНЯ 2013 РОКУ
У випадку втрати, пошкодження або знищення свідоцтва про право власності
на нерухоме майно, виданого органом місцевого самоврядування або місцевою
адміністрацією, державного акту на право власності на земельну ділянку, за ви-
дачею свідоцтва на заміну втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа,
необхідно звертатись до державного реєстратора в Центрі надання адміністратив-
них послуг за місцем знаходження майна, або ж до нотаріуса, який посвідчував
договір дарування, договір купівлі-продажу
або ж інший договір про відчуження
майна, видавав свідоцтво про право на спадщину.
ВІДНОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТА, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ
ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМІСТЬ, У СУДОВОМУ
ПОРЯДКУ
У разі відсутності можливості отримати дублікат втрачених чи пошкоджених
документів (наприклад, через перебування нотаріуса чи органу місцевого само-
врядування на тимчасово окупованій території, знищення архівів на тимчасово
окупованій території), передбачена можливість звернення до суду.
Заявами, що подаються до суду, можуть бути: заяви про визнання права
власності на майно, усунення перешкод у здійсненні права власності шляхом ви-
требування правовстановлюючих документів на майно, витребування з чужого
незаконного володіння, встановлення юридичного факту (володіння обʼєктом
нерухомого майна на праві приватної власності).
Якщо ж було втрачено саме рішення суду, яким підтверджувалось право
власності, власник нерухомого майна може звернутися із заявою до суду першої
інстанції, де розглядалась відповідна справа, за повторною видачею судового рішення.
ВАЖЛИВО!
На офіційному вебсайті Верховного Суду (supreme.court.gov.ua) у розділі
Громадянам в підрозділі Розпорядження про визначення терито-
ріальної підсудності справ міститься зведена інформація про перелік
судів, територіальну підсудність яких було змінено у зв’язку з неможли-
вістю здійснювати правосуддя під час воєнного стану.

Напишіть коментар

Ім'я*

Email* (ніколи не опубліковано)

Сайт