kmbc@health.kiev.ua     телефон: +38 044 440 6011
Експедиція телефон: +38 044 453 73 56 (Цілодобово)
Структупний підрозділ № 1 відділеннятрансфузіології (вул.Пимоненка 8):
+38 044 465 43 63
+38 044 465 43 61

Відділ заготівлі крові та її компонентів

Перелік компонентів донорської крові, які виготовляє відділ заготівлі компонентів крові  Київського міського центру крові

 • Плазма свіжозаморожена.
 • Плазма лейкофільтрована.
 • Плазма свіжозаморожена вірусінактивована.
 • Еритроцити.
 • Еритроцити відмиті.
 • Еритроцити у додатковому розчині С.А.Г.М.
 • Еритроцити з видаленим тромболейкоцитарним шаром.
 • Еритроцити з видаленим тромболейкоцитарним шаром у додатковому розчині.
 • Еритроцити збіднені на лейкоцити.
 • Еритроцити збіднені на лейкоцити у додатковому розчині.
 • Тромбоцити відновлені з дози крові.
 • Тромбоцити відновлені з дози крові, об’єднані в одну дозу.
 • Тромбоцити аферезні (концентрат тромбоцитів).
 • Стандартні консервовані еритроцити для імунологематологічних досліджень.
 • Кріопреципітат заморожений.