kmck@health.kiev.ua     телефон: +38 044 440 6011
Експедиція телефон: +38 044 453 73 56 (Цілодобово)

Відділ контролю якості

Відділ контролю якості проводить лабораторні дослідження консервованої донорської крові та її компонентів на відповідність показникам якості, затвердженим наказом МОЗ України №211 від 09.03.2010р. «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням показників безпеки та якості донорської крові та її компонентів».

Відділ контролю якості проводить контроль донорської крові та її компонентів за фізико-хімічними, гематологічними, біохімічними показниками.Крім проведення лабораторних досліджень, виконується контроль відповідності технологічних процесів заготівлі та переробки консервованої донорської крові та її компонентів вимогам НТД, контроль умов зберігання гемотрансфузійних середовищ.

Приміщення відділу оснащені сучасним обладнанням :

  • гематологічний аналізатор Swelab Alfa (Швеція);
  • аналізатор  рівня гемоглобіну Plasma/ Low Нb(Швеція);
  • аналізатор  гемостазу  ВFT-II (Німеччина).

та  медичними виробами, які відповідають всім вимогам нормативної документаціїї.

Відділ має в своєму розпорядженні кваліфікаційний персонал, компетентний в питаннях організації та проведення лабораторних досліджень продуктів крові за визначеними характеристиками.