kmck@kyivcity.gov.ua
    телефон: 093 199 34 16; +38 044 453 98 63
Експедиція телефон: +38 044 453 73 56, +38 044 468 27 95, +38 (068)-073-63-19 (Цілодобово)
Структурний підрозділ № 2 (вул. Петра Запорожця, 26):
+38 093 158 47 55

Лабораторний відділ

Лабораторний відділ оснащений сучасним лабораторним обладнанням. Всі маніпуляції
по забору крові проводяться з використанням одноразових медичних інструментів та
дезінфікуючих засобів, що відповідає сучасним вимогам ВООЗ та перешкоджає зараженню
та інфікуванню донорів та пацієнтів.
Дослідження проводяться на автоматичних аналізаторах провідних-фірм виробників. Всі
апарати сертифіковані для роботи в Україні та обладнані системою внутрішнього контролю
якості, що дозволяє забезпечити високу достеменність при виконанні досліджень.
Загальний клінічний аналіз крові виконується на сучасному гематологічному аналізаторі
фірми Swelab Alfa (Швеція). Пацієнт має змогу отримати результат по 20 показникам крові.
Також в роботі використовується гемоглобінометр фотометричний портативний АГФ-
03/540 – «Мінігем» для експрес визначення кількісного вмісту гемоглобіну в крові.
Великий спектр біохімічних досліджень виконується на аналізаторі StarDust MC 15
німецької фірми DiaSys. Для експрес визначення вмісту білірубіну та активності
аланінамінотрансферази використовується аналізатор біохімічний Reflotron Plus фірми Roche
Diagnostics, виробництва Німеччини.
Імунологічні дослідження виконуються з використанням сучасної гелевої технології на
ID-картах DiaMed (Швецарія).
Також у лабораторії виконуються платні аналізи:
Гематологічні дослідження:
– Загальний аналіз крові на аналізаторі Swelab Alfa;
– Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом;
– Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних
елементів крові;
– Визначення ШОЕ.
Біохімічні дослідження:
– Визначення загального білку сироватки крові;
– Визначення загального білірубіну в сироватці крові;
– Визначення активності аланінамінотрансферази;
– Визначення активності аспартатамінотрансферази;
– Визначення прямого білірубіну;
– Визначення холестерину;
– Визначення креатиніну;
– Визначення глюкози;
– Визначення сечовини;
– Визначення лужної фосфатази;
– Визначення альфа-амілази;

– Визначення сечової кислоти;
– Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові;
– Визначення C-реактивного білку;
– Визначення антистрептолізину;
– Визначення ревматоїдного фактору;
– Визначення тригліцеридів;
– Визначення холестерину ліпопротеїну високої щільності;
– Визначення холестерину ліпопротеїну низької щільності;
– Визначення вмісту аланінамінотрансферази в капілярній крові експрес-методом;
– Визначення вмісту білірубіну в капілярній крові експрес-методом.
Імунологічні аналізи:
– Визначення групи крові в венозній крові;
– Визначення резус-фактору в венозній крові;
– Визначення резус-фенотипу;
– Визначення антигену К системи Kell;
– Індивідуальний підбір крові з використанням гелевих тест-систем;
– Скринінг антиеритроцитарних антитіл в непрямій пробі Кумбса з використанням
гелевих тест –систем;
– Визначення титру антиеритроцитарних антитіл в непрямій пробі Кумбса з
використанням гелевих тест –систем;
– Визначення повних теплових аллоантитіл в NaCL Enzyme test з використанням
гелевих тест-систем;
– Визначення антитіл-гемолізинів.

Лабораторія проводить тестування донорської крові імунохемілюмінесцентним
методом на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій проводится на
аналізаторах Architect i2000sr виробництва Abbott (США):
ВІЛ-інфекції (НІV Ag/Ab- комбіноване визначення сумарних антитіл до ВІЛ
1/2 та антигену p24 ВІЛ-1);
гепатиту В (НВsАg – поверхневого антигену вірусу гепатиту В);
гепатиту С (anti-НСV – сумарних антитіл вірусу гепатиту С);
сифілісу (anti-Treponema pallidum – сумарних антитіл до збудника сифілісу).
В лабораторії проводяться лабораторні дослідження консервованої донорської
крові та її компонентів на відповідність показникам якості, затвердженим наказом
МОЗ України №211 від 09.03.2010р. «Про затвердження Порядку контролю за
дотриманням показників безпеки та якості донорської крові та її компонентів».

Відділ контролю якості проводить контроль донорської крові та її компонентів
за фізико-хімічними, гематологічними, біохімічними показниками. Крім проведення
лабораторних досліджень, виконується контроль відповідності технологічних
процесів заготівлі та переробки консервованої донорської крові та її компонентів
вимогам НТД, контроль умов зберігання гемотрансфузійних середовищ.
Приміщення відділу оснащені сучасним обладнанням :
гематологічний аналізатор Swelab Alfa (Швеція);
аналізатор рівня гемоглобіну Plasma/ Low Нb(Швеція);
аналізатор гемостазу ВFT-II (Німеччина).

Лабораторний відділ здійснює бактеріологічний контроль умов взяття донорської крові
та її переробки на компоненти, об’єктами досліджень при проведенні якого є:
режими стерилізації,
матеріал, що підлягає стерилізації,
повітряне середовище залів для донації та виробничих боксів,
руки персоналу і шкіра ліктьових згинів донорів.

Завідувач лабораторного відділу Флора Лариса Іванівна