kmck@health.kiev.ua     телефон: +38 044 440 6011
Експедиція телефон: +38 044 453 73 56 (Цілодобово)
Філія Пимоненка 8: +38 044 465 43 63

Клініко-діагностична лабораторія

Клініко-діагностична лабораторія виконує широкий спектр досліджень:

I. Гематологічні дослідження:
1. Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі АВХ MIKROS
ES60 виробництва HORIBA АВХ, франція. Аналізатор виконує 18 параметрів.
2. Визначення гемоглобіну азидметгемоглобіновим методом на
аналізаторі гемоглобіну та гематокриту Hemo Control.
3. Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології
клітинних елементів крові.
4. Визначення ШОЕ.
II. Біохімічні дослідження:
На автоматичному біохімічному аналізаторі – Pentra 400 виробництва Horiba
АВХ, франція.
1. Визначення загального білку сироватки крові.
2. Визначення активності аланінамінотрансферази в сироватці крові.
На біохімічному аналізаторі REFLOTRON PLUS виробництва ROCHE
DIAGNOSTICS GmbH, Germany.
3. Визначення активності аланінамінотрансферази в капілярній крові
експрес-методом.
III. Імунологічні дослідження:
1. Визначення груп крові за системою АБО в венозній крові перехресним
методом за допомогою стандартних еритроцитів та тест-реагентів.
2. Визначення резус-належності в венозній крові за допомогою тест-
реагентів.
3. Визначення Kell – належності в венозній крові за допомогою тест-
реагентів.
4. Визначення імунних антитіл-гемолізинів.
На ID-Card виробництва BioRad Laboratories Diagnostics Group:
5. Визначення групи крові за системою АВО з використанням гелевих
тест-систем
6. Визначення резус-належності з використанням гелевих тест-систем.
7. Пряма проба Кумбса з використанням гелевих тест-систем.
8. Індивідуальний підбір крові донора з використанням гелевих тест-
систем.
9. Скринінг антиеритроцитарних антитіл в непрямій пробі Кумбса з
використанням гелевих тест-систем.
10.Визначення титру антиеритроцитарних антитіл в непрямій пробі
Кумбса з використанням гелевих тест-систем.
11.Визначення повних теплових алоантитіл в NaCl, Enzyme test з
використанням гелевих тест-систем.