kmck@health.kiev.ua     телефон: +38 044 440 6011
Експедиція телефон: +38 044 453 73 56 (Цілодобово)
Філія Пимоненка 8: +38 044 465 43 63

Бактеріологічна лабораторія

 Бактеріологічна лабораторія здійснює бактеріологічний контроль умов взяття донорської крові та її переробки на компоненти, об’єктами досліджень при проведенні якого є:

  • режими стерилізації,
  • матеріал, що підлягає стерилізації,
  • повітряне середовище залів для донації та виробничих боксів,
  • руки персоналу і шкіра ліктьових згинів донорів.

Проводяться мікробіологічні дослідження на стерильність зразків консервованої крові, її компонентів, консервуючого розчину для стандартних еритроцитів.